Chimney Cap: DraftMaster cap
Chimney Cap: DraftMaster cap with CB (air circulating base).
Chimney Cap: DraftMaster Cap with oval transition.
Chimney Cap: DraftMaster cap with transition
Chimney Cap: Flue Cap
Chimney Cap: Rain Cap
Chimney Cap: Rain Cap with CB (air circulating base)
Chimney Cap: SkyRider cap
Chimney Cap: SkyRider (wind directional) cap with oval transition.
Chimney Cap: SkyRider cap with transition.
Chimney Cap: SkyRider with CB (air circulating base).
copper DraftMaster cap w/RT (L x W = 13"x 13")
Copper promotion
copper Rain Cap 8 (ID = 8in)
copper Rain Cap with air-cooling base (ID x OD = 8 x 13 1/2)
copper SkyRider 6 (ID = 6")
copper SkyRider 8 (ID = 8")
copper SkyRider w/CB (ID x OD = 8"x 12 1/2")
copper SkyRider with transition (L x W = 13"x 13")
DraftMaster 10 ( ID = 10")
DraftMaster 12 ( ID = 12")
DraftMaster 14 ( ID = 14")
DraftMaster 3 (ID = 3")
DraftMaster 4 ( ID = 4")
DraftMaster 5 ( ID = 5")
DraftMaster 6 ( ID = 6")
DraftMaster 7 ( ID = 7")
DraftMaster 8 ( ID = 8")
DraftMaster 9 ( ID = 9")
DraftMaster with CB 10 x 13 (ID x OD = 10"x 13")
DraftMaster with CB 10 x 15.5 (ID x OD = 10"x 15 1/2")
DraftMaster with CB 11 x 13.5 (ID x OD = 11"x 13 1/2")
DraftMaster with CB 12 x 15 (ID x OD = 12"x 15")
DraftMaster with CB 4 x 6 (ID x OD = 4"x 6")
DraftMaster with CB 5 x 8 (ID x OD = 5"x 8")
DraftMaster with CB 6 x 10 (ID x OD = 6"x 10")
DraftMaster with CB 6 x 8 (ID x OD = 6"x 8")
DraftMaster with CB 6 x 9 (ID x OD = 6"x 9")
DraftMaster with CB 7 x 10 (ID x OD = 7"x 10")
DraftMaster with CB 7 x 11 (ID x OD = 7"x 11")
DraftMaster with CB 8 x 10 (ID x OD = 8"x 10")
DraftMaster with CB 8 x 11 (ID x OD = 8"x 11")
DraftMaster with CB 8 x 12.5 (ID x OD = 8"x 12 1/2")
DraftMaster with CB 8 x 13.5 (ID x OD = 8"x 13 1/2")
DraftMaster with CB 9 x 13 (ID x OD = 9"x 13")
DraftMaster with CB 9 x 14 (ID x OD = 9"x 14")
DraftMaster with CB 9 x 15.5 (ID x OD = 9"x 15 1/2")
DraftMaster with oval transition 13.5x17 ( L x W = 13 1/2"x 17")
DraftMaster with oval transition 17x22 ( L x W = 17"x 22")
DraftMaster with oval transition 9x13.5 ( L x W = 9"x 13 1/2")

Prev   |   Next